lid

Je kan je abonneren op dit blog. Ik weet niet eens precies hoe of wat. Wel zie ik ergens een overzicht van mijn leden. De meeste e-mailadressen herken ik als spam en gooi ik weg. Van de 700 abonnees blijft er altijd maar eentje over; George Olthof, abonnee nummer 4. Hij ziet dit blog nooit. Hij is al twee jaar dood.

sneeuwwind


No Comments to “lid”  

  1. No Comments

Leave a Reply