staldienst

Het was door onze blijmoedig katholieke stalmeester Bart, dat er koffie werd geschonken in het gangpad. Dat er klokgelui klonk uit opgestelde speakers. Dat een hok zonder schapen werd opgesierd door een crucifix. De Goede Herder kwam ter sprake, liederen klonken, mensen kwamen samen. Het was gezellig.

mis02


No Comments to “staldienst”  

  1. No Comments

Leave a Reply