shelter

Dit was nog maar een soort van generale repetitie. Ze zijn allang weer weg daar. De shelter staat alweer een poos leeg. Maar heel binnenkort komt daar verandering in. Dan gaat het aflammeren beginnen. Dan staan de hokken vol en zal blijken of we de stal een beetje slim hebben ingericht. Nog zes dagen.


One Comment to “shelter”  

  1. 1 Rob H

    Aflammeren… oei, klinkt onontkoombaar.

Leave a Reply