springer

De laatste foto van de kudde terwijl ze hun jas nog aanhebben. Overigens laat deze foto mooi zien waarom de solist in het midden binnenkort naar de slager zal afreizen. Aan schapen die ’s ochtends vroeg over het net springen en al vol zitten als de graasdag nog moet beginnen, heb je helemaal niets.

getekend


No Comments to “springer”  

  1. No Comments

Leave a Reply