resumé

Het meertje begint in te drogen, iedere dag is het een stukje kleiner. Ik ben er laatst doorheen gewaad, nergens kwam het water veel hoger dan mijn knie. Er komen veel vogels drinken. De kuikens van de eend zijn bijna volgroeid en in het bos lijken de spechten zich te verspreiden. Ze zijn niet meer zo aanwezig.

meervaltroog


No Comments to “resumé”  

  1. No Comments

Leave a Reply